مراسم دعای کمیل در شام وفات حضرت معصومه(س)-با مداحی حسین دارابی

001

008

007

002

003

004

006