برگزاری مراسم دعای کمیل با نوای جناب آقای علی خلیل نیا و مداحی گوشنواز حاج آقا حسینی مقدم

IMG_0031

IMG_0029

IMG_0028

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0006

IMG_0021

IMG_0023

IMG_0018

IMG_0016

IMG_0005

IMG_0004