دعای کمیل شب جمعه این هفته ۹۵/۱/۱۹ به یاد پیرغلام اهل بیت شاد روان سید عزیزا… وزیری  مداح حاج ولی ا… آدمی