مداحی درشب شهادت حضر موسی ابن جعفر (علیه السلام) با مداحی حاج ولی ا… ادمی